Уъркшоп по творческо писане за младежи в гр. София, 1- 5 ноември 2018 г.

 Уъркшоп по творческо писане – насочен към български ученици от гимназиален курс на обучение, които владеят английски и умеят да пишат увлекателно.

място на провежданеМясто:  Център за култура и дебат “Червената къща”, гр. София.

период на провеждане Период на провеждане: 1- 5 ноември 2018 г.

Организатор: Фондация “Елизабет Костова”

Програмата ще включи две части: курс по изграждане на разказ  и курс по академично и персонално есе. Обучението ще протече изцяло на английски език. Участието във всички сесии е задължително.

Профил на участниците:

  • български ученици от гимназиален курс на обучение-  от 14 до 18-годишна възраст
  • с  високо ниво на езикова култура и добро писмено и говоримо владеене на английски
  • могат да подготвят своя авторска творба на английски език

Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие: 100 лв. 

* Съществуват стипендии за талантливи младежи от ромски произход, които не са от гр. София.

 За да кандидатствате, трябва да изпратите на имейл silieva@ekf.bg, с тема  “Youth Workshop – 2018” следните неща:

  • литературна творба (свободна тема) и  есе (свободна тема), написани на английски език:  две отделни писмени работи, записани в два отделни текстови файла (.doc/.docх), всяка между 2.00 и 2.50 стандартни страници (1800 знака, вкл. шпациите на английски език)
  • попълнен на български формуляр за кандидатсване

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 23 октомври 2018 г.

За контакт:  Симона Илиева, координатор, Фондация “Елизабет Костова”- silieva@ekf.bg

 Източник: Фондация ” Елизабет Костова”

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в уъркшопа. За повече информация се обърнете към посочения организатор.