Безплатно обучение по предприемачество MOBI в град Варна, 6 ноември 2018 г. – 22 януари 2019г.

Обучението е предназначено за хора, които желаят да започнат собствен бизнес или да реализират самостоятелен проект.

място на провежданеМясто: Онлайн или присъствено в Технически Университет- Варна ( библиотека в Нов Учебен Корпус)

период на провеждане Период на провеждане: всеки вторник в продължение на 12 седмици ( от 6 ноември)

Организатор: Студентски Съвет Технически Университет-Варна

Лекциите ще бъдат водени от изявени предприемачи, част от Bulgarian Entrepreneurship Center. За някои лекции ще бъдат поканени специални гост-лектори, които да споделят своя опит в съответната област.

Профил на участниците:

 • хора, които желаят да започнат собствен бизнес
 • или искат да реализират самостоятелен проект

Курсът е разделен на 10 основни модула, като след всеки от тях има тест, който трябва да се реши, за да се продължи със следващия модул.

Модулите покриват следните теми:

 • Deciding on a Business ( избиране на определен тип бизнес)
 • The Business Plan ( бизнес план)
 • Home-Based Business ( бизнес от вкъщи)
 • Business Organization ( организация на бизнеса)
 • Financing the Business ( финансиране на бизнес)
 • Accounting and Cash Flow ( счетоводство и поток на парите)
 • Buying a Business or Franchise E-Commerce( купуване на бизнес или франчайзинг на електронна търговия)
 • Opening and Marketing ( откриване и маркетинг)
 • Managing Employees ( управление на работна ръка)

След успешно преминаване и през 10-те модула от обучението, всеки ще трябва да държи финален изпит, който също се осъществява онлайн.

 Обучението е безплатно.

 За да се запишете, изпратете съобщение на страницата ( NSpot) или имейл на nspot.bulgaria@gmail.com  с 3 имена, имейл и телефон за връзка.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 6 ноември 2018 г.

 За контакт: nspot.bulgaria@gmail.com

 Източник: Младежко дигитално общество