Краткосрочни международни специализирани обучения по предприемачество

Български икономически форум ви кани да се включите в безплатни международни специализирани обучения на английски език

Организатор: Български икономически форум

 Изисквания към кандидатите:

 • Възраст над 18 г.
 • Български граждани
 • Много добро владеене на английски език

 

Обучение по предприемачество с акцент върху темата „Начин на живот“ 

Включва: дейности, подобряващи качеството на живот, свободно време, здравословен начин на живот, образование, туризъм и т.н.

място на провеждане Място: гр. София, х-л “Форум”

период на провеждане  Период на провеждане: 4 – 6 декември 2018 г.,

Организаторът поема: пълно изхранване за дните на обучението и настаняване на участниците, които не живеят в София.

 

Обучение по предприемачество с акцент върху темата „Информационните технологии“

място на провеждане Място: гр. Скопие, Македония

период на провеждане  Период на провеждане: 21 – 25 януари 2019 г. (21 и 25 са дни за пътуване)

Организаторът поема: организиран транспорт с микробус София – Скопие – София, хотелско настаняване и пълно изхранване за дните на обучението.

 

Обучение по предприемачество с акцент върху темата “Технологии”

Включва: научни изследвания, използването на иновативни технологии в производствените процеси и сектори, в домакинствата и т.н.

място на провеждане Място: гр. Патра, Гърция

период на провеждане  Период на провеждане: 18 – 22 февруари 2019 г. (18 и 22 са дни за пътуване)

Организаторът поема: организиран транспорт с микробус София – Патра – София, хотелско настаняване и пълно изхранване за дните на обучението.

 

Обучение по предприемачество с акцент върху темата “Енергетика”

Включва: разработване на нови и възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност и т.н.

място на провеждане Място: гр. Ларнака, Кипър

период на провеждане  Период на провеждане: 16 – 20 март 2019 г. (16 и 20 са дни за пътуване)

Организаторът поема: организиран транспорт със самолет София – Ларнака – София, хотелско настаняване и пълно изхранване за дните на обучението.

 

Обучение по предприемачество с акцент върху темата “Околна среда”

Включва: иновативни технологии за опазване на околната среда, ефективно използване на ресурсите, климатични промени и т.н.

място на провеждане Място: гр. Тирана, Албания

период на провеждане  Период на провеждане: 13 – 17 май 2019 г. (13 и 17 са дни за пътуване)

Организаторът поема: организиран транспорт със самолет София – Тирана – София, хотелско настаняване и пълно изхранване за дните на обучението.

 Програма:

 • Основни модули: Бизнесът в полза на обществото, умението да комуникираш, финансово планиране.
 • Специализирани модули за съответния сектор.

Предварителната програма на английски език може да изтеглите от тук.

 Обучението се осъществява в рамките на проект “i3 – Education for ideas, inventions and innovations for entrepreneurship”, финансиран по програма за Транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“, по който Български икономически форум е водещ партньор.

Целта на проекта е Подкрепа за териториалното развитие, сътрудничество и конкурентоспособността на целевата територия на Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 чрез разработване, внедряване и промотиране на модел за предприемаческо обучение и трансфер на знания (Модел i3 – Идеи, Изобретения, Иновации) на студенти и млади предприемачи.

 За да кандидатствате, попълнете следните документи и ги изпратете на chris@biforum.org:

 • CV на английски език европейски формат Europass
 • Мотивационно писмо (свободен текст, описващо защо иска да се включи в обучението, опит в тази сфера)
 • Информация за контакт (телефон и e-mail)
Подбор на участниците:
 • Участниците ще бъдат оценявани на база на техния опит по темата, квалификация, ниво на владеене на английски, мотивация.
 • По 10 участника от България ще бъдат избрани за участие във всяко едно от обученията, като техните разходи са за сметка на проект i3.
 • Участниците ще бъдат оценявани на 2 етапа. Първият етап е оценка на база на подадено CV и мотивационно писмо. Одобрените по документи ще бъдат поканени на интервю. Във всеки семинар ще се включат общо 50 участника от 5 държави – Албания, България, Гърция, Кипър, Македония.

 Едно лице може да участва само в едно обучение.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 16 ноември 2018 г. 

  За контакт: chris@biforum.org

 Източник: Български икономически форум

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обученията. За повече информация се обърнете към посочената организация.