Младежки обмен “Make Your Mark” във Великобритания, 16 – 25 януари 2019 г.

място на провеждане Място: гр. Шерингам, Великобритания

период на провеждане Период на провеждане: 16 – 25 януари 2019 г.

Изпращаща организация: Сдружение “Активно общество”

Профил на участниците:

  • Над 18-годишна възраст
  • Добро владеене на английски език
  • Възможност за закупуване на двупосочни билети (сумата се покрива след приключване на обмена)
  • Желание за участие

 Разходите за настаняване, храна и транспорт (до 275 евро за участник) се поемат от организаторите

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: възможно най-скоро

За контакт: aktivnoobshtestvo@gmail.com

Източник: Сдружение “Активно общество”

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.