Национален литературен конкурс за кратък разказ или есе „Моето писмо към България“

Фондация „Шанс за децата и природата на България“ обявява V-ти национален литературен конкурс „И децата покоряват светове. Покажи, че можеш!“ – 2018/2019

 

Организатор: Фондация „Шанс за децата и природата на България“ 

Цели на проекта:

Конкурсът е за написване на кратък разказ или есе и насърчава таланта на деца и младежи творци с изявен интерес към литературата и творческото писане. Той е национален и се организира за пета поредна година като част от проектите на Фондация „Шанс за децата и природата на България“ за подпомагане развитието на млади български дарования.

Конкурсна тема: „Моето писмо към България“

Изисквания към кандидатите:

 • Участници – деца и младежи от 15 до 20 години от цялата страна;
 • Конкурсни текстове – написани през 2018 г. и 2019 г. и непубликувани до момента;
 • Максимален обем – 2 номерирани печатни страници;
 • Изисквания за оформяне: формат А4, шрифт и размер Times New Roman 12;
 • Жанр: разказ и есе;
 • Официален език: български.

 Критерии за оценка:

 • Оригиналност и творчески подход при представяне на темата;
 • Целенасоченост, убедителност и завършеност на аргументацията;
 • Езикова прецизност и стилово единство;
 • Жанрово съответствие на конкурсния текст.

 Повече информация може да намерите тук.

 Награден фонд:

 • първо място – парична награда и грамота;
 • второ място – предметна награда и грамота;
 • трето място – предметна награда и грамота;
 • специална награда: най-добрите творби на участниците ще бъдат издадени в книга.

 За да кандидатствате, изпратете творбите като приложение (attachment) на info@forbgkids.org

Не забравяйте да приложите към творбите в отделен документ А4 формат(върху творбите не трябва да поставяте лични данни):

 • Трите имена на участника
 • Дата и място на раждане
 • Адрес, имейл и телефонен номер
 • Име на учебното заведение
 • Кратка творческа биография
 • Попълнена, подписана и сканирана декларация за поверителност на личните данни. Ако сте пълнолетен/пълнолетна, полето “Законен представител на ……” се оставя непопълнено!

Обявяване на финалистите на интернет страницата на Фондация „Шанс за децата и природата на България“ (www.forbgkids.org): 4 февруари 2019

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 6 януари 2019г.

  За контакт: info@forbgkids.org

 Източник: Фондация „Шанс за децата и природата на България“ 

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.