Обучение “Power is Yours” в Конуи, Великобритания, 24 – 30 ноември 2018г.

Целта на обучението е създаването на партньорства и проекти с фокус осигуряването на равни възможности и премахването на дискриминацията, основана на пол и принадлежност към малцинствата.

място на провежданеМясто: гр. Конуи, Великобритания

период на провеждане Период на провеждане:  24 – 30 ноември 2018 г.

Изпращаща организация: Active Bulgarian Society

Цели на проекта:

  • споделяне на личен, социо- икономически, професионален опит на 24 младежки работници от 12 страни членки на Европейския съюз и такива извън него, свързан със социалната интеграция на жените в селските райони, които принадлежат към малцинствени групи
  • промотирането на инструменти и методи за неформално образование за социална интеграция на жените във Великобритания и в страните партньори на проекта; лично и професионално развитие
  • създаване на партньорства и мрежи между 12- те държави участващи в проекта, за да реализира проекти за социално приобщаване на жените в селските райони, обмен на преживявания и добри практики, свързани с младежки активности, които насърчават интеграция на младите хора- жертви на тормоз
  • насърчаване на междукултурния диалог
  • запознаване на участниците с програмата Еразъм+

Профил на участниците:

  • 4-ма участници от България- младежки работници или младежки лидери
  • на възраст между 18 – 30 г.
  • имат опит в сферата на младежката работа, ангажирани са с гражданското общество и НПО-сектора
  • трябва да владеят писмено и говоримо английски- минимум на ниво B1

Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие: 25 евро след одобрение за участие. Настаняването и храната се покриват на 100%, а пътните разходи се възстановяват в размер до 275 евро. Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15 ноември 2018 г.

 За контакт: absociety.info@gmail.com

 Източник: Active Bulgarian Society

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.