Обучение ” Youth Work for Integration of Migrants” в Стокхолм, Швеция, 12- 19 декември 2018г.

По време на обучението е участниците ще усвоят и измислят нови методологии за превръщането на имигрантите в активни и продуктивни членове на обществото.

място на провежданеМясто: Стокхолм, Швеция

период на провеждане Период на провеждане: 12 -19 декември 2018 г.

Изпращаща организация:  Младежко Сдружение Агора Пловдив

Цели на проекта:

  • да се дефинират наново застъпващите се термини (и/мигрант, бежанец, човек, търсещ убещище и вътрешно разселено лице) и да се намерят сходствата и различията между тях
  • да се обясни имиграцията от различни перспективи, зависещи от характеристиките на имигранта и на приемащата го държава
  • да се хвърли светлина над настоящата тенденция за отношение към имигрантите, базирано на тяхната националност, религия и т.н., за да се обяснят причините, стоящи в основата му и да се повиши осъзнатостта за нуждата от толерантност, широкоскроеност, интеграция и зачитане на човешките права
  • да се достигне индивидуално ниво на разбиране за това, че имигрантите и бежанците са търсачи не само на помощ и убежище, но и личности, които могат да допринесат и обогатят приемащата ги държава

Профил на участниците:

  • 1 групов лидер и 2 участници над 18 г.
  • младежки работници, лидери и обучители, активно ангажирани в тази област
  • социални работници и доброволци с опит в международните проекти и/ или вече работещи с мигранти в техните общества, мотивирани да споделят и увеличат тяхното знание по темата и в частност за правата на малцинствата, социалното включване и интеграцията на мигрантите
  • с приоритет за хора без работа, не учещи и не обучаващи се, както и на хора, идващи от селски райони и такива, които подложени на дискриминция поради социални и културни различия

Работният език  е английски и се изисква неговото добро владеене. 

 Такса за участие: 40 евро за изпращащата организация
Храната и настаняването се поемат изцяло, а пътните разходи се възстановяват до 275 евро. Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 10 ноември 2018 г.

 За контакт: youth.agora.plovdiv@gmail.com

 Източник: Младежко Сдружение Агора Пловдив

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.