Стипендии за IT студенти с увреждания 2019- 2020 г.

Google, в партньорство с EmployAbility, дава 10 стипендии на IT студенти с увреждания в размер на 7000 евро, за да им даде възможност да преследват страстта си.

Организатор: EmployAbility съвместно с Google

Изисквания към кандидатите:

  • следва да са навършили 18 г. ( считано от 17 септември 2018г.) и да имат специални потребности
  • да бъдат студенти на редовна или задочна форма на обучение в бакалавърска, магистърска или докторска степен в университет в Европа или Израел през академичната 2019-2020 г.
  • да изучават компютърни науки, компютърно инжинерство, информатика или тясно свързана с тях област
  • поддържа много добро академично представяне и резултати
  • показва лидерство и страст към компютърните науки и информатиката

Повече информация може да намерите тук.

 Осигурени са 10 стипендии на стойност 7000 евро, които да се използват за такси, книги, материали и пособия, които са нужни за обучението на кандидатите в университета.

 За да кандидатствате, трябва да попълните обща информация, да изпратите CV, академична справка от бивши учебни заведения, писмо- препоръка от професор, инструктор, учител, съветник и т.н и да отговорите на няколко въпроса( тип есе)  чрез формата тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 6 декември 2018 г.

 За контакт:googlescholarship@employ-ability.org.uk

 Източник: EmployAbility