Доброволчество EVS в гр. Реймс, Франция

Доброволците ще се занимават със социализацията на хората с увреждания в обществото. За целта те ще участват в разнообразни уъркшопи, игри, балнеотерапии.

място на провеждане Място: гр. Реймс, Франция

период на провеждане Период на провеждане: от възможно най-скоро до август 2019 г.

Изпращаща организация: EVS – Association For You

Повече информация може да намерите тук

 Покриват се до 275 евро от разходите на всеки участник

За да кандидатствате, изпратете автобиография и мотивационно писмо на посочения по-долу контакт

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 20 декември 2018 г.

За контакт: evs@foryoubg.org

Източник: EVS – Association For You