Ежегодни стипендии за обмен на YFU България

И тази година стипендиите на YFU България дават възможност за междукултурен обмен на български ученици.

период на провеждане Период на провеждане: Учебната 2019/2020 година

Организатор: Сдружение “Младеж за разбирателство – България

 Социална стипендия „Мария Беличева-Некер”

  • Стипендията се предлага за следните държави: Бразилия, Венецуела, Естония, Индия, Китай, Литва, Мексико, Парагвай, Полша, Румъния, Словакия, Сърбия, Уругвай, Чили, Чехия и Южна Африка. За всяка от тях се приспадат разходи от 2000 лв. до 5000 лв.
  • Кандидатите трябва писмено да подкрепят избора си на конкретна държава.

 Частична социална стипендия:

  • От таксата за конкретната страна се приспадат от 2000 лв. до 5000 лв.
  • Предлага се за всички страни с изключение на САЩ

 Стипендия “20 години YFU България”

  • От таксата за избрана държава се приспадат 5000 лв.
  • Участниците представят свой мини-проект под формата на видео, снимки или друг формат. Темата е “Животът е една книга – ако си останеш вкъщи, прочиташ само една страница”.

 Конкурс за стипендия PASCH (само за ученици от СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ – гр. Русе)

  • Покрива се 50% от таксата при обмен в Германия.
  • Повече информация може да намерите тук

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 11 февруари 2019 г.

За контакт: info@yfu.bg

Източник:  Сдружение “Младеж за разбирателство – България

YOUTHub не носи отговорност за подбора на кандидати за стипендията. За повече информация се обърнете към посочения организатор.