Младежки обмен “Use the art, stop the dark in your heart” в Дюздже, Турция, 2 – 9 февруари 2019 г.

Обединени млади граждани търсят 6-ма участници за младежки обмен на тема “Use the art, stop the dark in your heart” в Дюздже, Турция

място на провеждане Място: Дюздже, Турция

период на провеждане Период на провеждане: 2 – 9 февруари 2019 г.

Изпращаща организация: Обединени Млади Граждани

Цели на проекта:

Да се разисква темата “Как да намалим младежкото насилие чрез изкуство”.

  Профил на участниците:

  • 6-ма участника на възраст 16 – 28 г.
  • един лидер (без възрастовo ограничениe)

 Повече информация може да намерите тук.

 Настаняването, храната и пътните разходи се покриват изцяло

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 18 декември 2018г.

Обявяване на резултатите от селекцията: 21 декември 2018 г.

 За контакт: young.citizens.united@gmail.com

 Източник: Обединени Млади Граждани

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.