Обмен в Къща на изгряващото слънце, Словения

Следната статия ни бе изпратена от българските участници в младежкия обмен START-UP EUROPE, който се е проведе в Словения от 1 до 8 декември. Ето и какво искат да споделят те.


ЗА ПРОЕКТА

START-UP EUROPE е обмен по програма “Erasmus+ Youth in Action”. START-UP EUROPE бе организиран от сдружение “Hiša Vzhajajočega Sonca” (“Къща на изгряващото слънце“) в Словения, в периода 1-8 декември 2018 година. През тази една седмица участници от България, Испания, Италия, Литва и Словения споделяха своя опит, знания и култура в историческия дворец Ракичан, намиращ се в близост до град Мурска Собота, част от областта Прекмурие (Североизточна Словения).

Цел на проекта
Основната цел на проекта START-UP EUROPE е да представи развитието на предприемаческите умения като средство за справяне с безработицата сред младите хора, за да могат те да придобият нови знания. Участниците имаха възможност да се срещнат с местни млади предприемачи, да чуят историите им за всички трудности, с които е трябвало да се сблъскат. Също така, тази среща спомогна за това участниците да натрупат повече смелост и мотивация, за да  изразят и реализират мечтите и идеите си.

Работни методи

Участниците бяха включени в различни дейности като опознавателни игри, енерджайзъри, работа по групи, интерактивни и творчески работилници, работилници на открито, дискусии, оценка на изминалия ден, ролеви игри, неформални събирания и т.н..

Културни дейности

По време на младежкия обмен, участниците имаха възможност да представят своите страни посредством песни, истории, танци, традиционна храна и напитки. Освен това, всяка страна партньор представи кратка интерактивна презентация, потапяйки по този начин останалите участници в атмосферата на своята родина.