Стипендия “Хюбърт Х. Хъмфри” за български граждани

Стипендията дава възможност на изявени специалисти да повишат професионалната си квалификация в елитни институции в САЩ.

място на провежданеМясто: САЩ

период на провеждане Период на  провеждане: академичната 2020-21 г.

Организатор: Българо-американска комисия за образователен обмен

 Изисквания към кандидатите:

 • имат само българско гражданство
 • отлично владеене на английски език (изисква се валиден резултат от тест TOEFL)
 • защитена бакалавърска степен;
 • минимум 5 години стаж по специалността;
 • добро здравословно състояние

Те са професионалисти, заемащи ръководни или експертни длъжности в някоя от следните области:

 • превенция и лечение на наркомании и медикаментозни зависимости;
 • превенция и контрол на ХИВ/СПИН;
 • здравна политика и управление;
 • превенция и контрол на трафик на хора;
 • право и човешки права; планиране на образованието;
 • управление на човешки ресурси; публична администрация и анализ на обществена политика; комуникации/журналистика;
 • управление на природни ресурси и околна среда; градско и регионално планиране; аграрна икономика; индустриално управление;
 • икономическо развитие, финанси и банково дело

Повече информация може да намерите тук.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма след 1 април( тогава става активна)  и изпратете 2 препоръки, копия от преведени и легализирани университетска диплома и други дипломи и сертификати и валиден резултат от американския стандартизиран тест TOEFL на Комисия “Фулбрайт”.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 25 април 2019 г.

За контакт: Мария Костова – mkostova@fulbright.bg

 Източник: Fulbright

YOUTHub не носи отговорност за избора на стипендианти. За повече информация се обърнете към посочения организатор.