Едногодишен ЕДС проект “Volunteering and education for civic involvement” от 1 март 2019 г. в Решица, Румъния

Търси се 1 доброволец от България

място на провеждане Място: Решица, Румъния

период на провеждане  Период на провеждане: 1 март 2019 г. – 29 февруари 2020 г.

Изпращаща организация: Активно българско общество

 Изисквания към кандидатите:

  • младежи на възраст 18 – 30 години

 Основни дейности на доброволеца:

  • Седмични дейности в 3 училища от общности в неравностойно положение от Решица, използващи неформално образование с цел да направят училището по-привлекателно за децата (основно и средно образование). Дейността ще се извършва в екипи от двама души;
  • Седмична дейност с форумния театър на местните доброволци, граждански дейности, танци, музика;
  • Месечни дейности за популяризиране на ЕДС и доброволческа дейност и набиране на нови доброволци;
  • Седмична дейност – организиране на езикови кафета.

 Повече информация може да намерите тук.

 Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+. Всички разходи по настаняване се поемат от организаторите, а за храна и джобни всеки доброволец ще получава по 180 евро на месец.

 За да кандидатствате, натиснете бутона APPLY NOW тук. Необходимо е да си подготвите и автобиография и мотивационно писмо.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 31 януари 2019 г. 

  За контакт: absociety.info@gmail.com

 Източник: Активно българско общество

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в проекта. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.