Конференция “Recognise it! Inspiration to Advance” в Неапол, Италия, 14- 17 април 2019г.

Целта на конференцията е да се подкрепи развитието на стратегии за признаването на младежката работа на национално и общинско ниво и да се укрепи ролята на младежката работа в различни й измерения.

място на провежданеМясто: Неапол, Италия

период на провеждане Период на провеждане: 14- 17 април 2019г.

Изпращаща организация: Център за развитие на човешките ресурси 

Цели на проекта:

  • да се вдъхновят заинтересовани актьори да предприемат инициативи като използват резултатите от стратегиите за признаване на младежка работа, осъществени от младежки организации и институции
  • да се открият местните реалности в Неапол и практиките, свързани с признаване на младежката работа в ЕС и Източното Средиземноморие
  • да се обсъдят отворени въпроси и предизвикателства, за да се обсъдят бъдещи стъпки
  • да се осигури вдъхновяващ материал за признание пред по- широка публика
  • да се изследва как процесите на признание на младежката работа подкрепят социалното вклчюване

Профил на участниците:

  • младежки работници, младежки лидери, доброволстващи ментори, млади изследователи

 Възможна е такса за участие от страна на националната организация. Храната, настаняването и пътните разходи се покриват. Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 3 февруари 2019 г.

За контакт: Federica De Micheli (координатор)  demichelifederica@gmail.com

 Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в конференцията. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.