Конкурс за компютърна рисунка “България в Европа: минало, настояще, бъдеще”

Мария Габриел обявява конкурс за компютърна рисунка  за учениците от 8-9 клас и 10-12 клас на всички училища, школи, клубове и центрове за подкрепа на личностното развитие  от страната.

Организатор: Българският еврокомисар Мария Габриел

Цели на конкурса:

 • даде възможност за изява на творческите заложби на учениците,
 • да провокира техния интерес свободно да интерпретират темата според своето собствено разбиране за родината,  независимо дали става дума за обект, събитие, личност, или за лични преживявания и мечти, даващи израз на връзката с България.

Профил на участниците:

 • ученици от 8-9 клас и 10-12 клас на всички училища, школи, клубове и центрове за подкрепа на личностното развитие  от страната

Изисквания за творбите:

 • за създаването на  творбите да се използва графична програма по избор;
 • да са нарисувани със свободна ръка, като се използват инструментите на графичните редактори;
 • рисунката да не е публикувана в интернет, да не е участвала в други конкурси или изложби;
 • да не се интегрират готови обекти, обекти от други програми и картини;
 • творбите да са авторски
 • да са отпечатани на хартиен носител с размер на листа формат А3 – паспартирана бяла с размери  50х70см

 Авторите на най-добрите рисунки ще бъдат поканени в Европейската комисия в Брюксел, където Мария Габриел предвижда организиране на изложба на творбите на победителите броени дни преди празника като част от тържествено отбелязване на 3 март.
 За участие в конкурса изпратете творбата си на адрес:

1000 София, ул. “Г.С. Раковски” № 124,
Представителство на Европейската комисия в България,
За конкурса „България в Европа: минало, настояще, бъдеще“

Творбата трябва да е придружена с етикет, залепен в долния десен ъгъл на лицевата страна на рисунката, съдържащ:

 • името на творбата
 • имената на автора и годините
 • учебно заведение

На обратната страна на рисунката е необходимо да бъде залепена по-подробна информация със:

 • име на творбата
 • трите имена на автора и възраст
 • учебно заведение/школа
 • електронен адрес
 • телефон за връзка

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 22 януари 2019 г.

 За контакт: CAB-GABRIEL-EVENTS@ec.europa.eu

 Източник:  Представителството на Европейската комисия в България 

YOUTHub не носи отговорност за победителите в конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.