Конкурс за стипендии „Постигам по-висок успех”

Фондация Благотворител обявява стипендиантската си програма за ученици и студенти „Постигам по-висок успех” за II учебен срок/семестър 2018/2019.

Организатор: Фондация Благотворител

Изисквания към кандидатите:

  • ученици от 8-и до 12-и клас, лишени от родителски грижи или с нарушено зрение
  • студенти първокурсници, лишени от родителски грижи или с нарушено зрение

Декларация за лични данни можете да изтеглите от тук.

 За ученици от 8-и до 12-и клас:

  • с успех над 5.50 – 5 бр. по 400 лв. (по 80 лв. месечно)
  • с успех над 5.00 – 5 бр. по 250 лв. (по 50 лв. месечно)

       За студенти първокурсници:

  •  3 бр. по 500 лв. (по 100 лв. месечно)

 За да кандидатствате, напишете есе на тема „Какво научавам от грешките си” в размер от 1800 до 3600 знака (от 1 до 2 страници) и го изпратете на имейл office@blagotvoritel.org или на адрес 1527 София, ул. „Панайот Волов” № 11,  заедно с автобиография, данни за контакт, декларация за поверителност на личните данни (изтеглете от линка) и:

  • За студенти– служебна бележка за успех и за извинени/неизвинени отсъствия от първи срок на учебната 2018/2019 г. ( за ученици), уверение за записан II семестър 2018/2019 г.
  • За ученици- служебна бележка за успех и за извинени/неизвинени отсъствия от първи срок на учебната 2018/2019 г.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 8 февруари 2019 г.

 За контакт: office@blagotvoritel.org

 Източник: NGO-BG

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стипендиантите. За повече информация се обърнете към посочения организатор.