Международно състезание POWER Idea contest for sustainable communities 2019г.

Търсят се нови идеи или примери за съществуващи проекти, които помагат на местните общности да станат по-устойчиви

Организатор: Проект POWER

Направления на проекта:

  • КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ

Идеи за действия, насочени към въздействието на предизвиканите от човека климатични промени. Специално внимание се отделя на инициативи, които повишават осведомеността и готовността за екстремни метеорологични явления като наводнения и суши.

  • УСТОЙЧИВОСТ НА ВОДИТЕ

Идеи за осигуряване на достъп до вода и канализация, качество на водата и развитие на устойчива водна инфраструктура. Също така са от значение действията, свързани с опазването на биологичното разнообразие на водите.

  • УСТОЙЧИВО ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО

Идеи за устойчива повторна употреба на вода и други ресурси, както и интелигентни решения за създаване на възобновяеми продукти. Специално внимание се отделя на инициативи, свързани с образователни програми и повишаване на осведомеността.

  • ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ

Идеи за увеличаване на участието на гражданите в процесите на вземане на решения на местно равнище, както и за засилване на сътрудничеството между местните заинтересовани страни по въпросите на устойчивостта.

Награди:

  • Покана за конференцията на POWER, на която да представите идеята си пред международни експерти по иновации и устойчивост. Ще бъдат покрити пътните разходи.
  • Нетуъркинг с организации и лица, които желаят да ви помогнат – финансово, материално или с менторинг, за да реализирате вашата идея.
  • Уъркшоп по иновационен дизайн и внедряване, изнесен от експерти в тази област, който да ви помогне да научите как най-добре да пристъпите към превръщането на вашата идея в реалност.
  • Комуникация и разпространение на вашата идея чрез международната мрежа POWER и комуникационни канали.

 Профил на участниците:

Социални предприемачи, иноватори, активисти, студенти или просто някой, който се грижи за постигането на устойчиво бъдеще, който има новаторска идея или пример за съществуващ проект, който помага на местните общности да решават проблемите, свързани с устойчивостта. В конкурса могат да се включат граждани на ЕС и Израел.

 Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие: няма

  За да кандидатствате:

  1. Споделете в платформата вашата идея, а най-добрите 10 ще имат възможност да представят своята на международна конференция и да получат подкрепа при изпълнението й. Трябва да посочите как вашата идея може да бъде имплементирана в решаването на устойчив проблем в един от POWER градовете – Leicester, Milton Keynes, Jerusalem или Sabadell, и в друг град по ваш избор. Проектът може да бъде свързан със създаването на приложение, образователен или информационен проект, ново устройство, което помага да следите вашата енергийна консумация, и всичко останало, което би помогнало на обществото.
  2. Ако нямате ваша идея, споделете вече работещ проект в областта на устойчивото развитие, за който знаете и бихте искали да видите и в друг град.
  3. Гласувайте и коментирайте идеите, които най-много са ви харесали, за да им помогнете да бъдат усъвършенствани, и можете да спечелите награда за най-активен потребител.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 31 януари 2019 г.

 Източник: Проект POWER

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в състезанието. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.