Младежки обмен “Change your old life to achieve your new aims as a Leader” на Узана, 10 – 18 март 2019 г.

Търсят се 5 младежи и един лидер за младежкия обмен

място на провеждане Място: Узана, България

период на провеждане  Период на провеждане: 10 – 18 март 2019 г.

Изпращаща организация: CET Platform Bulgaria

Цели на проекта:

Основната цел на проекта е чрез изграждане на уменията и качествата на младежите хора, които следва те да развият, добавяйки всяка част като лего тухличка на собствените си способности, което ще ги превърне в цялостни личности и лидери и да ги подготви да бъдат конкурентоспособни на пазара на труда. Проектът ще помогне на участниците да идентифицират своите нужди и широк спектър от възможности за отключване на техния лидерски потенциал. Като участват в проекта, те ще развият уменията си, за да бъдат проактивни, да поемат отговорност, да генерират идеи, да се развиват и да растат с хората, с които работят, като същевременно допринасят за положителната социална промяна.

 Профил на участниците:

  • младежи на възраст между 16 и 30 години
  • 1 групов лидер над 18 г.
  • хора, които активно работят в младежкия сектор, участват в НПОта, доброволци, студенти и др.

 Повече информация може да намерите в инфо пакета.

 Такса за участие: няма

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+. Настаняването и изхранването са за сметка на организаторите. За всички пристигащи в София младежи ще има организиран транспорт до Узана.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 5 февруари 2019 г.

  За контакт: bulgaria@cetplatform.org

 Източник:  CET Platform Bulgaria

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в проекта. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.