Младежки обмен “SPREAD THE WORD!”, 22.02-2.03 2019,Бардейов,Словакия

“SPREAD THE WORD!” е международен младежки обмен, посветен на изграждането и развитието на дигиталните умения на младите хора. Включва дейности по разработването на онлайн и офлайн маркетинг кампания за възможностите, който предоставя програмата Еразъм+ на младежите в Европа.

място на провеждане Място: Бардейов,Словакия

период на провеждане Период на провеждане: 22.02-2.03 2019

Посрещаща организация: EduEra

Участващи държави: България, Литва, Словакия, Испания, Португалия, Румъния

Цели на проекта:

Младежкият обмен цели да обхване младежи на възраст между 18 и 25 години с интерес към дигитален маркетинг, използването на социални медии, журналистика, искат да развият своите дигитални умения.

Основните елементи на програмата са:
• изграждане и развитие на дигитална компетентност чрез създаване на онлайн и офлайн маркетинг стратегия
• междукултурно учене, ценности, диалог, участие: сравняване на реалности на социалните медии и реалността
• практически инструменти и методи за проектиране, оценяване на маркетинговата стратегия
• създаване и тестване на собствена маркетингова кампания с / в групата
• даване на обратна връзка, работа в група
• информация за възможностите за образование на младите хора
• участие в разработване на дейности за реализация на местно ниво

Ангажименти на участниците са:

• предварителна подготовка преди обмена – всички участници от българската група
• активно участие по време на обмена (8 часа на ден) и сътрудничество между участниците в проекта
• последващи дейности след обмена – популяризация на резултатите на местно ниво

Такса за участие:

Такса участие за посрещащата организация – 30 евро на човек, платими на място в Словакия след пристигане; за участниците, които не са членове на Сдружение Маверик се набират допълнителна такса участие от 10 евро на човек.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 17 януари 2019г.
За контакт: ngomaverick@gmail.com

Източник:Сдружение Маверик

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената посрещащата организация.