Обучение “Keep Calm and Think Strategically- Engaging with Youth Policy”, 27-29 март 2019, Дъблин, Ирландия

място на провеждане Място: Дъблин, Ирландия

период на провеждане  Период на провеждане:  27-29 март 2019

Организатор: Léargas (National Agency)

Цели на проекта:

Целта на това обучение е да се разясни политиката за работа с младежи, по-специално на европейско равнище, и да се подкрепи практикуващите младежки работници да свържат своята местна практика с европейската политика.

 Профил на участниците:

  • младежки работници
  • владеещи английски език

 Теми, които ще бъдат засегнати през обучението:

  • Политиката: как оформя и влияе на нашата работа
  • Предизвикателства, пред които са изправени младежките организации, за да се ангажират с политиката
  • Съвременни тенденции в работата с младежта на местно, национално и европейско равнище
  • Осигуряване на по-ясно разбиране на европейската политика на “Erasmus +” и процеса на кандидатстване
  • “Erasmus +”: инструмент за постигане на целите на младежката политика

Това обучение е обособено към новата стратегия на ЕС за младежта 2019-2027 г. и участва в проекта „Европа върви на местно ниво – подкрепа на младежката работа на общинско ниво“.

 Повече информация може да намерите тук.

 Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 31 януари 2019 г.

Избраните кандидати ще бъдат обявени на 15 февруари 2019 г.

  За контакт: amolloy@leargas.ie

 Източник: SALTO-YOUTH

 YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници обучението. За повече информация се обърнете към посочения организатор.