Обучение “Master the Network. Efficient partner search and management” в Молина, Испания, 11- 17 март 2019

Целта на обучението е да се подобри качеството на проектите, развивани в рамката на младежта чрез търсене, подбор, мениджмънт на Европейски проектни партньори с високи стандарти и критерии.

място на провежданеМясто: Молина, Испания

период на провеждане Период на провеждане: 11- 17 март 2019 г.

Изпращаща организация: Център за развитие на човешките ресурси

Цели на проекта:

 • да се погледнат отблизо ролята за партньорите в Еразъм+ проектите- особено права и задължения
 • да се споделят основни начини за търсене на партньори и рефлексия на добрите практики в областта
 • да се помисли върху ключовите измерения на ефективното партньорство в рамката на Еразъм
 • да се опознае в дълбочина партньорското споразумение- ключов инструмент за ефективна кооперация между международни партньори
 • да се подобри ангажираността на партньорите във видимостта, разпространението и изследването на резултатите от проекта
 • участниците да се запознаят с основни дигитални инструменти в проектния мениджмънт
 • на участниците да се осигурят нужните източници за разрешаване на конфликти с партньорите в рамката на Еразъм+
 • да се споделят добри практики и методи и да се разменят иновативни идеи, свързани с целта на обучението
 • да се рефлектира върху опита от обучителния процес чрез използване на рамката от ключови компетентности и сертификата Youthpass
 • да се изследва Еразъм+ Младежта в действие и различните му дейности като инструмент за подкрепяне на целите на обучението

Профил на участниците:

 • младежки работници, младежки лидери

 Езикът на обучението е английски.

 Такса за участие: Възможно е да има такса за участие, която се определя от националната агенция. Пътните разходи, храната и настаняването се покриват. Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 27 януари 2019 г.

 За контакт: Bibiana Rodríguez tca@injuve.es

 Източник:SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.