Обучение “My Art and Your Rights”, 25-31 март 2019, Палермо, Италия

Обучителният курс “Моето изкуство и вашите права” е първата дейност от едногодишен проект, кандидатите за обучението трябва да участват в целия проект.

място на провеждане Място: Палермо, Италия

период на провеждане  Период на провеждане: 25-31 март 2019

Организатор: CEIPES 

Цели на проекта:

  • Споделяне на добри практики сред младежките лидери, свързани с артистични дейности, които изразяват и повишават осведомеността за правата на човека
  • Подобряване на уменията на младежките лидери с артистичен потенциал да използват неформална образователна методология
  • Подкрепа на младежките лидери за разработване на собствена практика и методология чрез изкуство

 Профил на участниците:

  • активно участие в организация
  • има умения в една или повече сфери на изкуството
  • има силен интерес да защитава и повишава осведомеността относно правата на човека
  • желае да улесни образователните дейности в областта на правата на човека чрез изкуство
  • ангажиран с пълно участие в 2-ра и 3-та фаза на проекта

 Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие: 50€

Проектът се финансира от Съвета на Европа за 2/3 от неговия бюджет.

Възстановявания на разходи: проектът ще възстанови 2/3 от общите пътни разходи (максимална стойност от 300 €).

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 4 февруари 2019 г.

Удобрените участници ще бъдат обявени на 8 февруари 2019 г.

  За контакт: mobility@ceipes.org

 Източник: SALTO-YOUTH

 YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в  обучението. За повече информация се обърнете към посоченият организатор.