Обучение “Road to the Future” в Република Македония, 2 – 9 февруари 2019 г.

В обучението ще вземат участие общо 56 младежки работници. Те ще усвоят нови умения за организиране на местни събития и дебати за младежи във връзка с Европейските парламентарни избори през 2019 година.

място на провеждане Място: Република Македония

период на провеждане Период на провеждане: 2 – 9 февруари 2019 г.

Организатор: Център за интеркултурен диалог

Цели на проекта:

Насърчаване и организиране на младежки местни дебати за предстоящите избори за Европейски парламент. Постигане на по-голяма осведоменост сред младежите и подканване да упражнят вота си в изборния ден.

Профил на участниците:

  • Граждани на Австрия, Белгия, България, Германия, Испания, Италия, Малта, Полша, Република Македония, Словения, Финландия и Франция
  • Над 18-годишна възраст
  • Младежки лидери, работници и ментори
  • Добро владеене на английски език
  • С интерес за развитие на уменията си за работа с младежи

 Обучението има 2 фази:

  • Увод в Европейски парламентарни избори 2019
  • Последващите от тях действия

Повече информация може да намерите тук

 Настаняването и изхранването се финансира в рамките на програма Еразъм+. Транспортните разходи за България се покриват до 80 евро.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 5 януари 2019 г.

За контакт: Andrijana Ilievska – sending@cid.mk

Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочения организатор.