Обучение “Stand Up 4 their rights”, 8-13 февруари 2019, Нидерландия

“Stand Up 4 rights” е Европейски курс за обучение на младежки работници и младежи на интерактивни театрални и медийни методи за интеграция и равенство, с по-конкретна насока към правата на бежанците и мигрантите.

място на провеждане Място: Нидерландия

период на провеждане  Период на провеждане: 8-13 февруари 2019

Организатор: Stitchting Heimat

Цели на проекта:

  • Да се предложат знания за бежанската криза, имиграционните движения и проблемите, пред които са изправени хората в участващите страни
  • Да се даде възможност на участниците да се запознаят с европейските стратегии и практики по отношение на бежанската и миграционната криза
  • Да осигури на участниците неформални образователни методи за стимулиране на междукултурния диалог и насърчаване на правата на човека и равенството
  • Създаване на образователни материали, засягащи учебните теми на обучението

 Профил на участниците: / Изисквания към кандидатите:

  • младежки работници
  • владеещи английски език

 Участващи държави: Гърция, България, Латвия, Португалия, Словения, Нидерландия

 Повече информация може да намерите тук.

 Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване:  10 януари 2019 г.

Обявяване на избраните участници: 13 януари 2019г.

  За контакт: foundationheimat@gmail.com

 Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници обучението. За повече информация се обърнете към посоченият организатор.