Обучение “Update to transnational II” в Гренада, Испания, 1 – 8 март 2019 г.

Целта на обучението е да се овластят младите хора да изследват възможностите за установяване на международни партньорства и да се подготви концепция за транснационален  проект за младежки инициативи.

място на провежданеМясто: Падул ( Гренада), Испания

период на провеждане Период на провеждане: 1- 8 Март 2019 г.

Посрещаща организация: Somos La Otra

Цели на проекта:

  • да се представи Еразъм+ програмата в рамката на Европейските младежки политики и стратегии, фокусирайки се върху транснационалните младежки инициативи
  • да се създаде среща между потенциалните партньори, които да развият транснационална младежка инициатива чрез Еразъм+
  • да се изследва добавената стойност на Европейското измерение и международната кооперация на младежките инициативи на местно ниво
  • да фасилитира участниците в придобиването на умения за комуникация, отборна работа и организация на времето, които ще са им нужни в международните дейности
  • да се създадат конкретни предложения за бъдещи проекти

Профил на участниците:

  • младежки лидери и младежки проектни мениджъри

 Такса за участие е възможна от страна на изпращащата организация. Настаняването и храната се покриват, а пътните разходи се възстановяват в размер до 360 евро. Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 1 февруари 2019 г.

 За контакт: Sara theothereurope@gmail.com

 Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.