Обучение “What Could Go Wrong?” в Унгария, 24 – 30 март 2019 г.

Общо 28 участници ще се включат в обучението “What Could Go Wrong? How to Deal With Meestaeks in Erasmus+ projects”.

място на провеждане Място: Унгария

период на провеждане Период на провеждане: 24 – 30 март 2019 г.

Организатор: Tempus Public Foundation

Цели на проекта:

Да помогне на младежките работници да се справят своевременно с допуснати грешки при организиране на Еразъм+ мадежки проекти.

Профил на участниците:

  • Младежки лидери, ментори и работници
  • Владеене на английски език на работно ниво

Повече информация може да намерите тук

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 20 януари 2019 г.

За контакт: tca_ifjusag@tpf.hu

Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочения организатор.