Обучение “Youth Engagement into Activism, How to?”, 6-12 март 2019, София

Обучението ще разисква теми засягащи демокрацията и мястото й в Европа

място на провеждане Място: София

период на провеждане  Период на провеждане: 6-12 март 2019

Организатор: Human Resource Development Centre

Цели на проекта:

Обучението има за цел да развие компетенциите на младежките работници в областта на демокрацията, активното гражданство и участието на младите хора, за да подпомогне прилагането на последователни практики за младежка работа, които могат да насърчат демократичните ценности и ангажирането на младите хора в обществото.

 Профил на участниците:

  • Младежки работници
  • Владеещи английски език

 През обучението ще бъде обърнато внимание на:

  • разбирането за демокрацията и активното гражданство и връзката между тях
  • функционалността на отделните демократични ценности и и свързващото ги с демократичните практики
  • запознаване с  демократичните практики в обществото и как се използват в практиките за младежка работа
  • проучване използването на образованието като инструмент за осъществяване на социална промяна
  • разсъждаване върху активността като демократична практика сред младите хора и като потенциален инструмент за социална промяна в едно демократично общество
  • обмисляне как трябва да изглежда демократичната Европа в близко бъдеще и какво могат да направят младежките работници, за да подкрепят тази визия да се сбъдне

 Повече информация може да намерите тук.

  Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 14 януари 2019 г.

Изборът за участници ще се обяви на 25 януари 2019г.

  За контакт: tcabulgaria@hrdc.bg

 Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посоченият организатор.