Семинар “SemiFit” 29 април-5 Май 2019г. в Германия

Семинар за обмяна на добри практики на опитни младежки работници

място на провеждане Място: Werftpfuhl, Германия

период на провеждане  Период на провеждане: 29април- 5 Май 2019г.

Организатор: DARE

Цели на проекта: Обмяна на опит между младежките работници с акцент върху гражданското образование, разработване на нови методи за провокиране на активно младежко включване.

 Профил на участниците: Младежки работници/трейнъри, учители, мениджъри на младежки проекти

 Повече информация може да намерите тук.

За да кандидатствате попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 21 януари 2019 г.

  За контакт: е-mail: semifit@learni.org , Телефон: 0034 607 414854

 Източник: SALTO

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в семинара. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.