Семинар “Values of Peace, Values of Europe” в Призрен, Косово, 07-12 март 2019 г.

Целта на семинара е да осигури пространство за учене чрез правене, учене от съмишленици, обмяна на идеи и добри практики и тестване на нови методи в младежката работа.

място на провежданеМясто: Призрен, Косово

период на провеждане Период на провеждане: 07-12 март 2019 г.

Изпращаща организация: Association “Academy of Success”

Цели на проекта:

  • да се обмени на опит и гледни точки за съвременната младежка работа
  • да се разсъждава и да се преценят ключовите ценности на младите хора днес, също и тяхното общо познание за Европейския съюз
  • да се обучи група младежки работници в методи, промотиращи европейските и мирните ценности
  • да се създадат нови методи в младежката работа
  • да се подготви електронно издание, в което да се разпространи проекта и резултатите от него
  • да се създаде мрежа от организации, осъществяващи неформални дейности, свързано с европейското и мирно образование
  • да се оползотвори капацитета на асоциации да си сътрудничат на международно ниво и да затвърдят позициите си в местните общества

Профил на участниците:

  • на възраст между 18 и 35 г.
  • мотивирани координатори, ключови членове, младежки работници и активни доброволци от партньорските организации в проекта
  • умеят да разбират и да се изразяват на английски

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

 Храната и настаняването се поемат на 100%, а пътните разходи се покриват в размер до 180 евро.
Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: възможно най-скоро

 За контакт: info@asbg.eu

 Източник: Association “Academy of Success”

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в семинара. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.