Стажант “Организационно развитие”

Фондация „За Нашите Деца” си търси стажант “Организационно развитие”

Повече за организацията:

Фондация „За Нашите Деца” вече 26 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Тяхната цел е децата да не прекарват нито ден в самотата и изолацията на социалните институции. Затова подкрепят биологичните им семейства, осигуряват различни видове специализирана терапия, обучават и съдействат на професионални приемни семейства, изградиха център за настаняване от семеен тип Детска къща за бебета без родители и още много други дейности, насочени в помощ на децата и семействата в риск.

място на провеждане Място: гр. София – централен офис – кв. Сердика, ул. Гюешево № 21

период на провеждане  Период на провеждане: 3 месеца

Този стаж е за теб, ако:

 • Търсиш възможност да общуваш с много нови колеги и клиенти
 • Искаш да си част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства
 • Проявяваш интерес към това как функционират административните процеси в една организация
 • За теб развитието и ученето през практиката е вaжно

Какво предлагат:

 • възможност да участваш в стратегическото и оперативно развитие на фондацията
  Това включва и запознаване с работата на всички отдели и предизвикателствата, пред които те се изправят.
 • стажът ще бъде ориентиран и към работа със съмишленици на фондацията,
  включително представители на дипломатическия сектор, институции и други обществени лидери.

В рамките на този стаж ще имаш възможността:

 • с подкрепата на своя ръководител да се включиш в организирането на събития със стратегически партньори на фондацията;
 • да се включиш в проучване на основните заинтересовани страни, които имат принос за развитието на фондацията и услугите, които предоставяме;
 • да допринесеш за развитието на отношенията със стратегически важните за развитието на фондацията партньори;
 • да приложиш знанията, които имаш до момента;
 • да развиеш професионалните си и лични качества;
 • да работиш сред екип от специалисти с дългогодишен професионален опит.

 Очаквания към кандидата:

 • да владее английски език на отлично ниво;
 • да умее да обработвате бързо нова информация;
 • да умее да съставя структурирани и ясни текстове;
 • да се чувства комфортно с употреба на продуктите на MS Office;
 • да умее да работи самостоятелно и в екип;
 • да проявява отговорност към поставените задачи;
 • да има силна мотивация за развитие и проактивност;
 • да има висока езикова култура.

 Кандидатстване: изпратете CV на hr@detebg.org

 Мая Данова, Експерт „Човешки ресурси“ – телефон 0889 508 587

 Източник: Фондация “За нашите деца”

Одобрените кандидати ще сключат споразумение за стаж с Фондация “За Нашите Деца” и ще получат сертификат за преминат стаж.

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работел.