Стажантска програма в BESCO

Неправителствената организация BESCO, която служи като мост между стартъп компаниите, частните и институцуонални инвеститори, правителствените и други заинтересовани страни в иновационната индустрия си търси стажант Комуникации и Операции.

 За стажатската програма:

Търси се ентусиазиран агент Комуникации и Операции, който да помага с външните и върешните комуникации, ежедневните операции и активности и да допринесе за ефикасната работа на сдружението.

 НПОто дава възможности за:

 • придобиване на опит в използването на професионалния бизнес език, поведението на бизнес средата и осъзнаване на възможностите за развитие пред държавата ни
 • запознаване с компании с висок иновативен профил, заедно с дълбоко разбиране на правната инфранструктура

 Тази работа е за хора, които вярват, че България е по-доброто място и са готови да направят нещо по въпроса.

Отговорности:

 • Вътрешни комуниации и управление на процесии
 • Социални мрежи и разпространение на съдържание
 • Операции при управление на събития
 • Обработване на база данни
 • Обработка на документация
 • Предлагане на умни идеи
 • Винаги на разположение

Изисквания:

 • Свободно владеене на английски език
 • Добри комуникационни и презентационни умения
 • Познания за работа с MS Office и Google Drive
 • Добри умения за организиране и планиране
 • Желание и воля за учене
 • Готовност за много и трудна работа
 • Проактивна душа

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 25 януари 2019

период на провеждане Продължителност: 6 месеца

място на провеждане Локация: гр. София, офис на BESCO

 За кандидатстване: изпрати СВ на y@besco.bg

 Източник: BESCO

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочения организатор.