Cеминар “Communication Mode On/Off: умения за ефективна комуникация” в гр. Банкя, 15-17 март 2019 г.

Участниците ще получат сертификат при успешно завършване на обучителния семинар

място на провеждане Място: хотел “Жеравна”, гр. Банкя

период на провеждане  Период на провеждане: 15-17 март 2019 г.

Организатор: Институт за икономическа политика (ИИП)

Институт за икономическа политика (ИИП) с подкрепата на Фондация „Ханс Зайдел“ организира 19-ти пореден младежки семинар от серията Paving Youths’ Way.

 По време на двудневното обучение участниците ще имат възможност:

  • Да овладеят основни принципи и техники за успешно междуличностно общуване (вербални/невербални);
  • Да разберат как по-ефективно да комуникират идеите и посланията си в корпоративна среда;
  • Да се научат да реагират конструктивно в конфликтна или високо стресова ситуация;
  • Да се запознаят с различните подходи за успешна комуникация в новия дигитален свят (онлайн/офлайн);
  • Да тестват на практика уменията си за общуване и работа в екип.

 Профил на участниците:

  • български граждани на възраст 18-29 години.

 Такса за участие:

Настаняването, храната и обучителните материали на участниците се покриват от организаторите. Избраните участници следва сами да организират транспорта си до и от Банкя.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: до 17ч. на 28 февруари 2019 г.

  За контакт: Мариана Трифонова – student_seminars@epi-bg.org

 Източник: Институт за икономическа политика (ИИП)

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в семинара. За повече информация се обърнете към посочения организатор.