Европейска младежка награда „Карл Велики“ 2019г.

Проектите могат да се съсредоточават върху организирането на различни младежки прояви, младежки обмен или интернет проекти с европейско измерение.

Организатори: Европейският парламент и Фондацията за международната награда „Карл Велики“ 

Тема на конкурса:

Европейският парламент и Фондацията за международната награда „Карл Велики“ в Аахен отправят покана към младежите от всички държави – членки на ЕС да участват в конкурс, посветен на развитието и интеграцията на ЕС и въпросите, свързани с европейската идентичност.

Европейската младежка награда „Карл Велики“ се присъжда на проекти, които:

  • насърчават разбирателството в Европа и света,
  • подпомагат изграждането на общо усещане за европейска идентичност и интеграция,
  • служат като модел за младежите, които живеят в Европа, и предлагат практически примери за съвместното съжителство на европейци като една общност

Условия за участие:

  • Участниците трябва да бъдат на възраст между 16 и 30 години и да бъдат граждани или жители на една от 28-те държави – членки на Европейския съюз.
  • Участниците могат да кандидатстват индивидуално или групово; в случай на групови и трансгранични проекти, съответният проект може да бъде подаден само в една държава, която е тясно свързана с проекта.
  • Допускат се кандидатури на всички официални езици на Европейския съюз.

Наградата за най-добър проект е 7500 евро, втората награда е 5000 евро и третата награда е 2500 евро.

Един представител на всеки от 28-те избрани национални проекти ще бъде поканен на церемонията по връчване на наградите в Аахен, Германия, на 28 май 2019 г.

Наградите за трите най-добри проекта ще бъдат връчени от председателя на Европейския парламент и представители на Фондацията за международната награда „Карл Велики“ от Аахен.

Като част от наградата, тримата лауреати ще бъдат поканени да посетят Европейския парламент (в Брюксел или в Страсбург).

За да кандидатствате, изпратете своя проект чрез апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 18 февруари 2018 г.

  За контакт: ECYP2019@ep.europa.eu

 Пълна информация за правилата на конкурса може да намерите на сайта на Европейска младежка награда „Карл Велики“

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в конкурса. За повече информация се обърнете към посочените организатори.