Грант за пътуване в чужбина на фондация Zis 2019 г.

Фондацията кани млади хора от цял свят да кандидатстват за грант от 600 евро, с който да финансират свое учебно пътуване в чужда страна.

Организатор: Zis Foundation

Условия за отпускане на гранта:

  • Пътуването е с цел изследване на избрана от участника тема
  • Участникът пътува сам
  • Не се използват други пари за пътуването, освен отпуснатите 600 евро
  • Пътуването трае поне 4 седмици и е в чужбина (пример: гражданин на Германия не може да пътува в границите на Германия)
  • Не е позволено пътуване със самолет
  • Пътувания до военни зони или зони, където има остри етнически конфликти, няма да бъдат спонсорирани
  • Всеки един от участници ще контактува с личен ментор посредством и-мейл, който ще му помогне с организирането на пътуването
  • Всеки участник ще подаде академичен доклад (поне 8000 думи), дневник и изявление, които трябва да са написани на английски или немски език, в рамките на 3 месеца след завръщането си

Профил на участниците:

  • Младежи между 16 и 20 години
  • Все още не са студенти

Повече информация може да намерите тук.

600 евро ще бъдат отпуснати.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 1 март 2019 г.

За контакт:

Телефон: +49 (0)7553 919 332 или +49 (0) 178 1980101

Източник: Eurodesk Opportunity Finder

YOUTHub не носи отговорност за отпускането на гранта. За повече информация се обърнете към посочения организатор.