Конкурс “ПРОВАНС” за млади български поети 2019г.

Голямата награда е самолетен билет и едноседмичен престой в Прованс

Организатор: Френско-българска асоциация „Прованс – България”

Цел на конкурса:

С цел да подпомогне обучението по френски език в България и да насърчи поетическото изразяване на българските младежи, асоциация “ПРОВАНС БЪЛГАРИЯ” организира ежегоден конкурс за българските гимназисти. В неговата организация са привлечени видни личности от региона: поети, писатели, литератори и преподаватели, които напълно доброволно подпомагат инициативата.

Темата, избрана за 16-то издание на конкурса, е “ ЖИВОТA ”.

Изисквания към участниците:

  • могат да участват единствено и само ученици от българските гимназии
  • не могат да участват ученици от френски произход или такива, които са живели във Франция или във франкофонска държава повече от десет дни

Повече информация може да намерите тук.

 Журито ще се произнесе в срок до 2 месеца от долуспоменатата крайна дата и ще определи петима финалисти. Голямата награда е самолетен билет и едноседмичен престой в Прованс. Останалите награди са книги, които ще бъдат раздадени на финалистите на церемония в България.

 За да кандидатства, всеки участник трябва да изпрати 1 поема на френски език (по зададената тема – “ЖИВОТА”), по възможност напечатана, с дължина не повече от 1 страница, заедно със следните данни – фамилия, презиме, рождена дата, гимназия, телефон, както и класа и името на училището си, на електронен адрес provencebulgarie@gmail.com

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 4 март 2019 г.

 Източник

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.