Конкурс за участници в “Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери”

Набират се кандидати за участие в първата група обучаеми по проекта, която се състои от 30 човека и ще бъде обучавана в периода 2019-2021 г.

период на провеждане Период на обучение: 2019-2021 г.

Организатор: Фондация “Работилница за граждански инициативи”

Цели на проекта:

“Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери” ще подкрепи развитието на 60 нови лидери на граждански организации в следващите 6 години. Участниците в проекта ще получат достъп до обучения и последваща подкрепа от ментори, които са утвърдени лидери на национални организации (НПО), журналисти, специалисти по маркетинг и публични комуникации, фъндрейзъри и прависти. Инициативата е в отговор на все по-нарастващите предизвикателства към представителите на гражданските организации

Изисквания към кандидатите:

  • Опит в гражданска организация между 1 и 3 години в една от следните позиции: Учредител, който ръководи дейността (при нови организации); член на управляващ орган (Управителен съвет или Настоятелство); Изпълнителен директор или Програмен мениджър с желание да продължи кариерата си в нестопанския сектор;
  • Завършено висше образование (минимум бакалавърска степен);
  • Дигитални умения за работа (Microsoft Office, интернет браузъри, търсачки и др.)
  • Възраст на кандидатите към момента на кандидатстване до 35 години (навършени 34 към 31.12.2019 година)
  • Кандидатите трябва да бъдат български граждани.

Повече информация може да намерите тук.

За да кандидатствате, изпратете необходимия пакет документи за кандидатстване на konkurs@frgi.bg

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15 март 2019 г.

   За контакт: wcif@wcif-bg.org, +359 2 954 97 15

 Източник

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.