Литературен конкурс за стихотворение и разказ на Фондация “Св. Климент Охридски”

Участвай в тринадесетия национален литературен конкурс на Фондация “Св. Климент Охридски” с непубликувано стихотворение или разказ.

период на провеждане Период на провеждане:  1 февруари до 20 април 2019 г.

Организатор:  Университет “Св. Климент Охридски”

Участниците трябва да са студенти с българско гражданство, обучаващи се у нас и в чужбина.

Участниците в конкурса е необходимо да посочат информация за висшето училище и специалността, в която се обучават, точен адрес, адрес на електронна поща и телефон за връзка.

Повече информация може да намерите тук.

Наградите ще бъдат връчени на академичното тържество на Софийския университет по случай 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Материалите за участие в конкурса се приемат по електронната поща на адрес deti@admin.uni-sofia.bg – секретар на Фондация “Св. Климент Охридски” Детелина Илиева.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 20 април 2019 г.

 За контакт:  deti@admin.uni-sofia.bg

Източник:  Междууниверситетския център за развитие на кариерата на УНСС

YOUTHub не носи отговорност за избора на победители в конкурса.  За повече информация се обърнете към посочения организатор.