Младежки делегат на Европейската младежка конференция в Букурещ, Румъния, 25 – 28 март 2019 г.

Темата на младежката конференция е “Работата на бъдещето”.  На конференцията ще бъде представен наръчник, който ще обединява в себе си качествени методи за измерване и качествени добри практики, свързани с европейския младежки диалог.

място на провеждане Място:  Букурещ, Румъния

период на провеждане Период на провеждане: 25 – 28 март 2019 г.

Организатор:  Национален младежки форум (НМФ)

Цели на конференцията:

Европейската младежка конференция цели активното развитие на темата за европейския младежки диалог и ефективното участие на младите хора в процесите на взимане на решения на национално и европейско ниво.

Може да участвате като официален делегат на България, ако:

  • вече сте взели активно участие в организирани мероприятия по темата
  • доказали сте, че се вълнувате от процеса Структурен диалог
  • знаете как функционира процесът на европейско и национално ниво

Важно: Селектираните младежки делегати трябва задължително да вземат участие в подготвително обучение между 22 и 24 март 2019г. в гр. София.

Повече информация може да намерите тук.

Пътните разходи и настаняването ще бъдат поети от организаторите на конференцията.

 За да кандидатствате за участие, може да попълните апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 27 февруари 2019 г.

 За контакт: secretariat@nmf.bg

Източник:  Национален младежки форум (НМФ)

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежката конференция. За повече информация се обърнете към посочения организатор.