Младежки обмен “Critical thinking and defeasibility” в Каунас, Литва, 13 – 21 април 2019г.

Организацията “Active Bulgarian Society ” търси 5-ма участници от България за обмен

място на провеждане Място: Каунас, Литва

период на провеждане  Период на провеждане: 13 – 21 април 2019г.

Изпращаща организация: Active Bulgarian Society

Цели на проекта:

Обменът “Critical thinking and defeasibility” има за цел да запознае участниците с основни научни методи и концепции от различни области (статистика, когнитивна психология, анализ на разходите и ползите и други), които да засилят тяхното критично мислене. Проектът ще покаже на участниците и как точно такива научни методи могат да се ползват в ежедневието.

По време на проекта ще бъдат използвани методи от неформалното образование (като например уъркшопи, кръгли маси, дискусии и т.н.), с които участниците да подобрят своите умения в ощуването, взимането на решения и планирането на времето си.

 Профил на участниците:

  • младежи на възраст 18 – 29 години
  • интерес към темата на проекта и мотивация за участие
  • опит в провеждането на учебни дейности
  • добро владеене на английски език
  • активно участие във всички етапи на проекта

Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие: 35 евро; разходите за транспорт се покриват до 275 евро

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 24 февруари 2019 г.

  За контакт: absociety.info@gmail.com

 Източник: Active Bulgarian Society

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.