Младежки обмен “Fighting for Equality” в Ел Салор, Валенсия, 3-9 април 2019 г.

4 мотивирани младежи в неравностойно положение ще имат възможност да участват в обмена.

място на провеждане Място: Ел Салор, Валенсия

период на провеждане  Период на провеждане: 3-9 април, 2019 г.

Организатор: Consell de la Joventut de València

Цели на обмена:

  • Повишаване на информираността за социалното включване на младежи.
  • Повишаване на осъзнатостта за случаите на неравностойно положение в общността.
  • Самоусъвършенстване и вдъхновение.

 Профил на участниците:

  • Младежи над 18 години
  • В неравностойно положение (примерно: от малки или труднодостъпни населени места)
  • Добро владеене на английски език

 Повече информация може да намерите в инфо пакета.

 Разходи в рамките на 360 евро ще бъдат поети от организатора.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 28 февруари 2019 г.

  За контакт:  tecniccjv@gmail.com или zairadivella@gmail.com

 Източник: Дружество “Знание”

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.