Обучение Democracy Builders – Tools & Skills for Participatory Democracy в Констанца, Румъния, 20- 28 май, 2019 г.

За обучението, подкрепено от Европейския съюз и Еразъм+, ще бъдат избрани 3 участника от България.

място на провеждане Място:  Констанца, Румъния

период на провеждане  Период на провеждане: 20- 28 май, 2019 г.

Организатор: Активно Българско Общество 

Цели на проекта:

  •  Поощряване на активното участие на младежта в демократичния живот
  •  Развиване на диалог между представителите и младежта
  •  Подобряване на знанието за ЕС (институции, разпределения, законодателен процес) и развиване на ключови компетенции

 Профил на участниците:

  • Над 18 години
  • Показване на инициатива и интерес към темата и дейностите, свързани с нея
  • Присъствие и активно участие в целия процес
  • Добро ниво на английски език

 Повече информация може да намерите тук.

 Разноски в рамките на 275 евро ще бъдат покрити.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма. 

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 28 февруари, 2019 г.

  За контакт: absociety.info@gmail.com

 Източник: Активно Българско Общество

 YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочения организатор.