Обучение Finding Your Voice в Сермугнано, Италия, 1-7 април 2019 г.

20 участника от 10 европейски страни ще имат възможността да научат с какво може да допринесе пеенето в младежката работа.

място на провеждане Място:  Сермугнано, Кастильоне ин Теверина, Италия

период на провеждане  Период на провеждане: 1-7 април, 2019 г.

Организатор: Cooperativa Sociale Muovimente

Цели на проекта:

  • Намиране на радостта от пеенето и използването на собствените си гласове
  • Преоткриване на силата на гласа като средство за изразяване на чувства, намерения, емоции и мисли
  • Разглеждане на пеенето като средство за себе-развитие и увеличение на самосъзнанието и увереността
  • Разглеждане на пеенето като средство за промотиране на активно слушане, кооперация и диалог при работа с млади хора
  • Идентифициране на стратегии за използване на пеенето за диалог, политическа промяна и повишаване на гражданската отговорност по време на работата с младежи

 Профил на участниците:

  • Младежки работници, треньори, младежки лидери
  • Владеят английски език

 Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие, която трябва да се заплати предварително: 30 eвро

Заплащане на 20 до 70 евро (по лична преценка) на място.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма. 

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 25 февруари, 2019 г.

  За контакт: Mafalda Morganti training@muovimente.it

 Източник: SALTO-YOUTH 

 YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочения организатор.