Обучение Linguistic Workout! English communication competences for transnational youth projects в Молина, Испания, 18-24 март 2019 г.

Обучението e предназначено за тези, които в бъдеще искат да развиват международни младежки проекти и партньорства, и има за цел да повиши нивото им на английски език.

място на провеждане Място: Молина, Испания

период на провеждане  Период на провеждане: 18- 24 март, 2019 г.

Организатор: Национална агенция на Испания

Цели на проекта:

  • Предоставяне на практически средства, чрез които участниците да активират и усъвършенстват своя английски ;
  • Създаване на стратегии за успешна комуникация по време на международни проекти за образователна мобилност ;
  • Подобряване на досегашните способности по английски на участниците, за да могат в бъдеще да създават международни проекти в сферата на образователната мобилност ;
  • Симулация на практически ситуации, където е нужна комуникация на английски (презентации) ;
  • Осигуряване на информация и лексика, свързани с мобилността, програмите на Еразъм+ и управлението на проекти ;
  • Формулиране на комуникационни стратегии на английски за справянето с културните различия и подпомагане на разбирателство в междукултурни и международни партньорства ;
  • Спомагане за изграждането на дългосрочни партньорства между организациите на участниците, с цел бъдещи сътрудничества.

 Профил на участниците:

  • Младежки работници, треньори, младежки лидери, доброволчески ментори, управители на проекти (като цяло всеки, кандидатствал по програми на Еразъм+) ;
  • Граждани на държави, членуващи в програмата Eразъм+: Youth in Action ;
  • Имат средно ниво на английски език (A2-B1).

 Повече информация може да намерите тук.

 Възможно е да има такса за участие

  Преди да кандидатствате се свържете с националната агенция на програмата във България, за да разберете дали участва в конкретния проект и има възможност да покрие вашите разноски. След това попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 11 февруари, 2019 г.

  За контакт: Mercedes Pizarro tca@injuve.es

 Източник: SALTO-YOUTH 

 YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочения организатор.