Обучение “The Trigger for attitudes and behaviours” в Борнхайм, Германия, 6-12 май 2019г.

Участиците ще научат как поведението и нагласите им се отразяват в общуването и работата с млади хора

място на провеждане Място: Валберберг, Борнхайм, Германия

период на провеждане  Период на провеждане: 6 – 12 май 2019г.

Организатор: JUGEND für Europa

Цели на обучението:

Обучението има за цел да покаже на младежките работници колко голяма роля имат поведението, начинът на мислене и нагласите им при работата, общуването и обучението им на млади хора. Участниците ще имат възможността да развият уменията си за самооценяване и по-добро осмисляне на начините си на държание и мислене.

По време на обучението ще бъдат използвани методи от неформалното образование, за да усвоят участниците нови умения, полезни за тяхната работа с младежи.

 Профил на участниците:

  • младежки работници или участници, активно занимаващи се с дейности, свързани с обучението на млади хора
  • владеене на английски език на работно ниво
  • имащи подкрепата на НПО-та, училища или младежки центрове
  • с интерес към неформалното образование

Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие: няма; храната и настаняването се покриват от посрещащата организация

Тази възможност се финансира в рамките на програма Erasmus+ Youth in Action.

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 17 февруари 2019 г.

  За контакт: Gisele Evrard Markovic – evrard@jfemail.de

 Източник: SALTO-YOUTH

 YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената организация.