Обучителен курс “Infographic Solutions” в Армения, 19-27 април 2019г.

Участниците ще научат повече за основите на инфографиката

място на провеждане Място: Армения

период на провеждане Период на провеждане: 19-27 април 2019г.

Посрещаща организация: International Center for Intercultural Research, Learning and Dialogue

Цели на обучетелния курс:

Обучението се фокусира върху нуждата от търсене на нови начини за промотиране на разбирателство и толорантност между младите хора в днешната мултикултурна Европа. Младежките работници ще се обучават за това как да прилагат по-иновативни методи на комуникацията, които до улеснят работата им с други млади хора от непривилегировани целеви групи. Участниците ще се научат също и как чрез методите на инфографиката да промотират междукултурния диалог сред младежта.

Профил на участниците:

  • младежки работници и младежки лидери, работещи предимно с млади хора от непривилегировани целеви групи
  • имащи мотивацията да участват активно във всички дейности по време на обучението
  • с интерес за бъдещи партньорства с НПО-та от други страни
  • владеене на английски език на работно ниво

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Такса за участие: Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 5 март 2019 г.

   За контакт: Karina Manukyan – +374 94600894, karinamanukyan@gmail.com

Източник: Nomadways

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.