Преакселераторска програма „Challenge YOU“ в София, март-май 2019 г.

„Challenge YOU“ е 12-седмична практическа програма за стартиране на собствен бизнес, която предоставя път към успешна реализация на предприемаческа идея. В рамките на 3 месеца участниците ще сформират екип, ще развият своята идея и ще разработят прототип на продукта.

място на провеждане Място: София

период на провеждане  Период на провеждане: март-май 2019г.

Организатор: JA Startup Programme

Цели на програмата:

Challenge YOU цели насърчаване на предприемаческия дух и по този начин подпомагане за икономическия растеж. Програмата подкрепя новаторки идеи и предлага на участниците приложими бизнес знания и умения, както и ценни  контакти и запознанства, които младите предприемачи да използват при бъдещите си проекти.

  Изисквания към кандидатите:

  • да са български студенти – бакалаври, магистри и докторанти от всички специалности и университети
  • да имат идея за стартиране на бизнес в сферата на иновациите.

 Повече информация за може да намерите тук.

  Участието в програмата е напълно безплатно, а един от екипите ще има възможността и да спечели менторство и консултации с тесни специалисти от сферата на бизнеса.

  За да кандидатствате за участие в програмата, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 1о март 2019 г.

  За контакт: challengeyou@jabulgaria.org

 Източник: JA Startup Programme

 YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в преакселераторската програма. За повече информация се обърнете към посочения организатор.