Стаж в Гьоте-институт, София

Стажантите ще надникнат в работния процес на Гьоте-институт и ще се включат в планирането и реализирането на културни програми

място на провеждане Място: София

период на провеждане  Продължителност на стажа: мин. 3 месеца (или минимум 240 работни часа)

Работодател: Гьоте-институт България

Гьоте-институт търси стажанти за следните проекти:

 • Архитектура и 100 години Баухаус (март-юни);
 • 30 години Гьоте-институт (април-юли);
 • Музикални и филмови програми (март-юли);
 • Академия за културен мениджмънт (юни-октомври);
 • Гейминг (август-ноември).

Задълженията на стажантите:

 • Участие в разработването и подготовката на всички културни програми и проекти на института в областите изпълнителски и изящни изкуства, музика, филм, сътрудничество с фестивали;
 • Организация и съблюдаване на протичането на културни събития в сградата;
 • Обгрижване на международни гости;
 • Комуникация с партньори и участници в събития;
 • Обработка на данни и онлайн проучване;
 • Преводачески дейности (от и на немски, български и английски)

Изисквания към стажантите:

 • Започнато или вече завършено следване в хуманитарна, стопанска, юридическа или информационна специалност с планирано завършване със степен бакалавър, магистър, доктор;
 • В трети или по-висок семестър и възраст не повече от 30 години;
 • български като майчин език, много добри познания по немски или английски език. Владеенето на двата езика е предимство, но не е задължително;
 • Интерес и удоволствие от културата, културните събития и културния мениджмънт;
 • Добри познания на българската културна сцена са предимство;
 • Интерес към немската култура и културния обмен в Европа;
 • Социални и интеркултурни комтенеции;
 • Самоициативност и самостоятелност при работа

Повече информация може да намерите тук.

Стажът е платен.

 За да кандидатствате, изпратете автобиография, снимка и кратко мотивационно писмо на немски или английски език защо се интересувате от стажа на Стефка Цанева – stefka.tsaneva@goethe.de

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 18 февруари 2019 г.

  За контакт: Стефка Цанева – stefka.tsaneva@goethe.de

 Източник: Facebook

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.