Стипендии за бакалавърска и магистърска степен в Китай, 2019- 2020 г.

На 27 български студенти ще бъдат отпуснати стипендии съгласно споразумението за сътрудничество в областта на образованието между България и Китай. 

Организатор: МОН

Цели на стипендията:

Придобиване на образователно-квалификационните степени (ОКС) „бакалавър” и „магистър” след завършена степен „бакалавър” или „магистър“, както и едногодишна специализация по китайски език.

 Условия към кандидатите за придобиване на стипендията:

 • Да са български граждани;
 • Да владеят китайски или английски език (препоръчително);
 • Възраст на кандидатите:
  – за обучение в ОКС „бакалавър” – до 25 г.;
  – за обучение в ОКС „магистър” след придобита степен „бакалавър” – до 35 г.;
  – за преподаватели и изследователи – до 50 г.
 • Да притежават международен паспорт със срок на валидност не по-малък от 18 месеца към 1 август 2019 година
 • Да са информирани, че специалността на обучение и специализация фигурира в китайските висши училища.

Повече информация може да намерите тук.

 За да кандидатствате подайте нужните документи на български език в деловодството на МОН, бул. “Княз Дондуков” № 2А

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 6 март, 2019 г.

Телефон за контакт: 02 9217 530, 02 9217 784 и 02 424 1155

Източник: МОН

 YOUTHub не носи отговорност за подбора на кандидати за стипендията. За повече информация се обърнете към посочения организатор.