Акселератор за решения за справяне с енергийната бедност “Social Innovation to Tackle Energy Poverty!”

Търсят се  социални иноватори с решения за справяне с проблема на енергийната бедност в Полша, Република Чехия, Унгария, Румъния и България.

период на провеждане Период на провеждане: от юни до декември 2019 г.

Организатор: Ashoka 

Цели на акселераторската програмата:

Акселераторът за решения за справяне с енергийната бедност чрез социална иновация има за цел да идентифицира и подкрепи млади иновативни идеи и зрели проекти, работещи в областта на енергийната бедност в пет европейски страни: Полша, Република Чехия, Унгария, Румъния и България. След два етапа на селекция, 15 финалисти ще бъдат избрани да се включат в петмесечна акселераторска програма, която ще им помогне да подобрят стратегията си и да увеличат положителното си въздействие върху обществото и околната среда.

Профил на участниците:

  • представители на организация с нестопанска цел, академична институция, стартираща компания
  •  частни лица или представители на неформална група на възраст над 18 години
  • хора, които имат зрял проект, който се прилага поне от една година към датата на кандидатстване, доказано е успешен и е готов да разшири въздействието и обхвата си
  • хора, които имат идея или проект в ранен етап
  • да са от една от следните страни: Полша, Република Чехия, Унгария, Румъния, България
  •  трябва да могат да пътуват за международните срещи – през юни за старта на Програмата за въздействие и през декември за финалното събитие

Повече информация за акселераторската програма може да намерите тук.

След финалната фаза на селекцията от всяка страна ще бъде излъчен по един победител, на когото ще бъде присъдена награда от 3500 евро.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

 Краен срок за кандидатстване: 12 април 2019 г.

За контакт: emiliya.angelova@move.bg

Източник: Social Innovation to Tackle Energy Poverty!

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в Акселераторът за решения за справяне с енергийната бедност. За повече информация се обърнете към посочения организатор.